To ten potwór w "skórze małpy człekokształtnej" zgotował nam ten los ...

... ilu tak zamarzlo w drodze na Kolyme ?

.. jakie szanse na przezycie miala ta matka z dzieckiem ?

"Szczęśliwcy" dotarli do celu, ale czy przeżyli ?

... u celu ?

 

GUŁag  o1

 

GUŁag  o2

 

Represje

 

Baza Danych

 

To byly czasy ...

Dla tych co nie pamiętają, jak bywało w czasach "zimnej wojny"

i  późniejszych   "odwilży" ...

... socjalistyczny raj na ziemi

Pomysłowość Polaków nie zna granic. Powyżej - elektryczny podgrzewacz wody.

Współczesny "Chełmoński" - czyli socjalistyczna beznadziejność.

"Niczego nie żałuję. Pod komitet partii bym poszedł, nawet gdybym wiedział, jak za to oberwę. Może tylko bardziej bym się stawiał tym wściekłym psom z ZOMO i MO. 

Może by mnie zabili, ale nie umierałbym sam - deklaruje 30 lat później Stanisław K. Dziś ma chory kręgosłup, nadciśnienie i 400 zł renty. Ma też nową rodzinę, dla niej warto żyć, i chce rozmawiać o Radomskim Czerwcu. - Żeby ci, których wtedy nie było na świecie, wiedzieli, jak w PRL gnoili ludzi, a ci, co bili, że pamiętamy.

Milicjant, co świadczył przeciwko mnie, przyznał mi się potem do wszystkiego.

Doniósł, że widział, jak w komitet rzucam butelką pepsi. Niezłe, co?

 

Zamach na Gierka i socjalizm imperialistycznym napojem!

 

Ten Czerwiec to mi SB długo potem pamiętała. W latach 80. straszyli, nachodzili."

Sierpień  -  1980  -  Gdańsk

1980  -  1992

*   *   *   *   *

Wiersz napisany przez noblistę Czesława Miłosza we Lwowie, w 1939 roku.

Wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem władz sowieckich.

 

Runą w łunach, spłoną w pożarach

Krzyże kościołów, krzyże ofiarne

I w bezpowrotnym zgubi się szlaku

Lechickiej ziemi Orzeł Polaków

 

O słońce jasne, wodzu Stalinie,

Niech władza Twoja nigdy nie zginie

Niech jako orłów prowadzi z gniazda

Rosji i Kremla płonąca gwiazda

Na ziemskim globie flagi czerwone

Będą na chwałę grały jak dzwony

Czerwona Armia i wódz jej Stalin

Odwiecznych wrogów swoich obali

Zmienisz się rychło w wieku godzinie

Polsko , a twoje córy i syny

Wiara i każdy krzyż na mogile

U stóp nam legnie w prochu i pyle !!!

 

Teraz proszę przeczytać ten wiersz nie zwrotkami, lecz jako „poziomy” tekst:

Runą w łunach, spłoną w pożarach ..... na ziemskim globie flagi czerwone,

Krzyże kościołów , krzyże ofiarne ....... będą na chwałę grały jak dzwony  

 

Back Home Next